Slovenija v drugi svetovni vojni / Slovenia in the World War II

Na podlagi fotografij iz naΕ‘ih zbirk smo pripravili video, ki prikazuje glavne dogodke iz obdobja 2. svetovne vojne na Slovenskem. Film govori o zasedbi ozemlja nekdanje Dravske banovine 6. aprila 1941, okupacijskih sistemih, organizaciji odpora, partizanskih in protipartizanskih enotah, vzpostavitvi oblasti, zaključnih bojih ter dogodkih ob koncu vojne. Film je nastal kot del gradiva, ki… Continue reading Slovenija v drugi svetovni vojni / Slovenia in the World War II