Slovenija v drugi svetovni vojni / Slovenia in the World War II

Na podlagi fotografij iz naših zbirk smo pripravili video, ki prikazuje glavne dogodke iz obdobja 2. svetovne vojne na Slovenskem. Film govori o zasedbi ozemlja nekdanje Dravske banovine 6. aprila 1941, okupacijskih sistemih, organizaciji odpora, partizanskih in protipartizanskih enotah, vzpostavitvi oblasti, zaključnih bojih ter dogodkih ob koncu vojne. Film je nastal kot del gradiva, ki… Continue reading Slovenija v drugi svetovni vojni / Slovenia in the World War II

Slovenia during World War II (1941 – 1945)

Slovenia during the Second World War. What happened there? Slovenia was part of the Kingdom of Yugoslavia (known as Drava Banovina). After the German invasion of Yugoslavia (1941) Slovenia was partitioned by the Axis: the Hungarians, the Italians and the Germans. In the Italian zone the Slovenes set up the Liberation Front of the Slovene… Continue reading Slovenia during World War II (1941 – 1945)