6 YEAR OLD SUNDALO na Lumaban Noong World War II

Sergey Aleshkov Ang 6 year old na sundalo na lumaban noong World War II Don’t forget to Subscribe: SUBSCRIBE AND FOLLOW Facebook: FB Group: YouTube: Instagram: #worldwar #worldwarii #soldier

Ang Atomic Bomb at ang Pagbomba sa Hiroshima at Nagasaki, Japan Noong World War 2

Ang Kasaysayan ng Atomic Bomb at ang Pagbomba sa Hiroshima at Nagasaki, Japan Noong World War 2 o Ikalawang Digmaang Pandaigdig #JericusDeGamuz #AtomicBomb #Japan #WorldWar2 Bisitahin ang JDG official website: πŸ”΄ Buwan ng Agosto, taong 1945, lubusang binago ng Estados Unidos ng Amerika ang mga paraan ng digmaan nang magpabagsak ito ng 2 bomba atomika… Continue reading Ang Atomic Bomb at ang Pagbomba sa Hiroshima at Nagasaki, Japan Noong World War 2

Ang Planong PAGPATAY KAY HITLER Noong World War II (OPERATION VALKYRIE)

Don’t forget to Subscribe: Operation Valkyrie Ang planong pagpatay kay Hitler noong World War II SUBSCRIBE AND FOLLOW Facebook: Youtube: FB Group: #mooblytv #worldwar #hitler

Paano Nakalaya ang PILIPINAS sa kamay ng mga Hapon noong World War II

The Battle of Manila (1945) Ang Labanan sa Maynila at Paglaya ng Pilipinas noong World War II Don’t forget to Subscribe: SUBSCRIBE AND FOLLOW Facebook: FB Group: YouTube: Instagram: #worldwarii #philippinehistory #thebattleofmanila