Ang Atomic Bomb at ang Pagbomba sa Hiroshima at Nagasaki, Japan Noong World War 2Ang Kasaysayan ng Atomic Bomb at ang Pagbomba sa Hiroshima at Nagasaki, Japan Noong World War 2 o Ikalawang Digmaang Pandaigdig

#JericusDeGamuz #AtomicBomb #Japan #WorldWar2

Bisitahin ang JDG official website:
🔴

Buwan ng Agosto, taong 1945, lubusang binago ng Estados Unidos ng Amerika ang mga paraan ng digmaan nang magpabagsak ito ng 2 bomba atomika sa bansang Hapon. Winasak nito ang mga lungsod ng Hiroshima at Nagasaki at pumatay ng mahigit 100,000 katao.

Tunguhin ng mga Amerikano na mapabilis ang pagsuko ng mga Hapones, nang sa gayon ay matapos na ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig at nang hindi na rin dumami pa ang mga namamatay na mga sundalo ng Alyadong Puwersa.

Isa pa, gusto rin nilang ipakita sa mundo, partikular sa Unyong Sobyet, kung gaano kalakas puminsala ang pinakabago nilang teknolohiya. Inilarawan ng mismong emperador ng Hapon na si Hirohito ang bombang ito bilang “isang bago at malupit na bomba.” Pero ano ba ang kasaysayan sa likod ng pangyayaring ito?

Please watch, like and subscribe! Salamat po.

Mga Nilalaman:
00:00 Introduksiyon
00:18 Tema
00:27 Kaugnay na mga videos
00:44 Epekto ng Atomic Bomb sa Japan
01:01 Bakit ginamit ng Estados Unidos ang Atomic Bomb?
01:29 Ano ang “The Manhattan Project”?
02:50 Ang Japan matapos sumuko ang mga Aleman
03:16 Pinakaunang pagsabog ng Atomic Bomb
03:44 Potsdam Declaration
04:07 Ang Operation Downfall laban sa Japan
04:36 Nagdesisyon si Truman na gamitin ang Atomic Bomb
04:58 Ang “Little Boy” at “Fat Man”
05:16 Saang lugar ibabagsak ang Atomic Bomb?
06:24 Mga pagdududa
06:54 Walang abiso na may babagsak na bomba
07:06 Ang pagbomba sa Hiroshima, “Little Boy”, at Enola Gay
09:18 Mensahe mula kay Presidente Truman
09:48 Hindi pa rin sumuko ang Japan
10:06 Ang pagbomba sa Nagasaki, “Fat Man”, at Bockscar
14:09 Epekto ng Atomic Bomb sa Nagasaki
14:48 Paglapag ng Bockscar sa Okinawa
15:03 Iba pang plano ng pagbomba sa Japan
15:38 Ang tugon ng mga Hapones
16:07 Ang pagsuko ng Japan
16:23 Linya mula kay Julius Robert Oppenheimer
16:34 Mga pinagkunan ng impormasyon
16:37 Panoorin ang iba pang mga video

Narito po ang mga link para sa mga videos na may kinalaman sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig o World War 2:

Ano ang Nangyari sa “Battle of Midway”?

Ano ang Nangyari sa “Battle of Stalingrad”?

Ano ang Ginagawa ng Espanya noong World War 2?

Ano ang “Laurel Incident” noong World War 2?

Ano ang “Treaty of Versailles”?

Bakit Natalo si Adolf Hitler (Nazi Germany) noong World War 2?

Ano ang Nangyari sa “Battle of Corregidor” noong Sakupin ito ng Hapon?

Paano Nagsimula ang World War 2?

By the way, ibayong pag-iingat po ang hiling ko para sa lahat. Nawa ay patuloy tayong maging ligtas mula sa kumalakat na sakit.


Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. No copyright infringement intended. All rights belong to their respective owners.